Ngốc và ngu ngốc…

0
135

Hai ông cháu nói chuyện với nhau, thằng bé hỏi:

– Ông ơi, người ngốc và người ngu ngốc có giống nhau không ông?

– Không. Họ khác nhau, cháu ạ.

– Khác thế nào hả ông?

– Người ngốc là người ép người khác phải hiểu cái điều mà họ không thể hiểu. Ví dụ: ép học sinh cấp 1 phải hiểu các phương trình lượng giác.

– Còn người…

– Người ngu ngốc là người ép người khác phải hiểu cái vấn đề mà chính người đẻ ra vấn đề cũng không thể hiểu. Ví dụ: ép người dân phải hiểu rằng VN là quốc gia có nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

Wikipedia đã khẳng định: XHCN là một thuật ngữ không có định nghĩa rõ ràng; nhưng tiếc thay, hậu quả của nó lại rất rõ ràng.

Một nền kinh tế không thể định nghĩa được là một nền kinh tế không thể hiểu được. Vậy mà các đỉnh cao trí tuệ đã đem cái không thể định nghĩa được, cái không thể hiểu được mà áp đặt buộc dân tộc phải tin vào!

Bắt toàn dân phải tin nhưng chính họ có tin không? Bởi thế ngoài kẻ ngu và ngu ngốc còn có kẻ giả ngu và giả ngu ngốc nữa! 

NGUYEN HUU NGHIA

NO COMMENTS