Sài gòn 300 năm…

0
69

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH SÀI GÒN – 300 NĂM TUỔI

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH SÀI GÒN Một giọng đọc rất Sài Gòn, cám ơn vì giọng đọc truyền cảm Nguồn: Online Education

Publicado por Việt Nam Sử Liệu em Domingo, 6 de maio de 2018

NO COMMENTS