Tội phạm xưa & nay…

0
137

Hồi xưa tội phạm thời Nam Cam hay PMU18 được xác định là đại án thì nay cũng có đại án mà khác “một chút”. Kể tội phạm xưa nay nghe chơi.

– Xưa tội phạm có cấp UVTW vướng vòng lao lý. Nay có cả tội phạm cấp UV Bê xê tê và các UVTW.

– Xưa tội phạm kiểu truyền thống. Nay tội phạm truyền thống kết hợp cả tội phạm công nghệ cao.

– Xưa tội phạm khai trước tòa. Nay có cả tội phạm chỉ đạo chống tội phạm rồi mới khai trước tòa.

– Xưa có tội phạm mà nợ công ít. Nay có tội phạm và nợ công ngập đầu.

– Xưa tội phạm có nghĩa khí. Nay tội phạm coi nghĩa khí chẳng ra nghĩa lý.

– Xưa tội phạm gọi nhau huynh đệ. Nay có cả tội phạm gọi nhau đồng chí.

– Xưa tội phạm thường trần thân. Nay có cả tội phạm vỏ bọc doanh nhân.

– Xưa tội phạm chỉ tay ra lệnh hành sự. Nay có cả tội phạm ký văn bản ra lệnh hành sự.

– Xưa tội phạm về già rửa tay gác kiếm. Nay có cả tội phạm về hưu tra tay vào còng.

– Xưa tội phạm được gọi là tướng cướp. Nay tội phạm có cả tướng… CA, tướng QĐ v.v…

Thật ra còn 1 loại tội phạm mà Ban Bí thư, UBKT TW, TTCP, VKS, Bộ CA và Bộ QP cần lưu ý chính là tội phạm có xu hướng phạm tội nguy hiểm nhất: Tội phản quốc.

Trong quan sát của tôi, loại tội phạm này vừa lắm mưu mẹo vừa tham lam. Quần chúng nhân dân gọi chúng ngắn gọn là bọn THAM MƯU. Cần hết sức chú ý những kẻ cầm đầu. Xưa đàn em gọi chúng là thủ lĩnh, nay đôi khi đàn em gọi chúng là… THỦ TRƯỞNG.

MAI QUỐC ẤN

NO COMMENTS