Vậy nghe…

0
350

Thư gửi nhạc sỹ: Phó Đức Phương

Mà thôi nói với ông cũng bằng không. Thôi để tui bày ông cách này là hốt trọn gói.

Ông cứ đưa ra phí gọi là phí nghe nhìn. Mỗi người đều có 2 mắt 2 tai. Ông cứ quất 50ngàn mỗi cặp mắt/năm. Tai cũng vậy. Ai 1 con mắt thì tính 1 con. Mù thì khỏi tính. Ai bị điếc thì khỏi thu. Nếu ai có giấy chứng nhận nghe rè rè và thấy mờ mờ thì bớt xuống còn 23 ngàn 1 lỗ.

Cứ ai đẻ con nít ra, lúc đi làm giấy khai sanh thì đóng phí. Vậy cho gọn.

Mấy đứa thất nghiệp với đám nghỉ hưu thì đóng gấp đôi. Vì suốt ngày nó ở nhà coi phim và nghe nhạc. Mà đám này nhiều lắm đa.

Đất nước mình đang tiến phần phật lên CNXH, ông đừng bỏ qua cơ hội này. Tháng 11 này bắt đầu mình quất luôn cho kịp.

Vậy nghe!

NGUYỄN ĐỨC HÒA

NO COMMENTS